FOTO DE GRUP

FOTO DE GRUP

diumenge, 22 d’abril de 2012

ANIVERSARIS

El proper 26 d´abril celebrarem els aniversaris de:


                                                       - na MARIA SASTRE

                                                       - en BIEL

                                                                                                              MOLTS D´ANYS.

dissabte, 14 d’abril de 2012

SORTIDA AL TEATRE

FILOSOFIA 3/18

                              
                           FILOSOFIA  3/18

EXPERIMENTAM  AMB  AIGUA

M: despertam en Rosset. Recordam les normes. Presentam les coses que ens ha duit: un barral amb aigua, un tassó de vidre i paper de cuina.
Entre tots anam pensant les coses que podem fer amb aquestes coses.
Toni: podem posar aigua al tassó.
Julia L.: posam aigua al tassó.
Alberto: ficam aigua al tassó i amb el paper aixugam.
Marc P.: ¿
Joana M.: ¿

M: hem ficat el paper dintre l´aigua.Què ha passat?
Max: el paper ha quedat banyat.
Julia J.:quan pitjam del paper cau aigua.

M:Hem ficat paper aixut dintre el tassó sense aigua I després el posam cap per abaix dintre del barral.
Claudia: s´ha banyat.
Tomas: està banyat.
Toni: no arriba s´aigua al paper i el paper no pot xupar.

M: fa un dibuix a la pissarra de l´experiment. Per que no arriba l´aigua al paper?
Tomas: hi ha poca aigua.
Nuria: repeteix oralment el proces.
Victor: si posam el tassó girat si que es banyarà.
Laia: perque s´aigua no pot entrar.
Miriam:¿
Marina M.:perque hi ha el tassó i el paper.

M: explica el proces (no entra aigua perque entre aire).Seguidament anam a dibuixar les coses que hem emprat per a dur a terme l´experiment.